کرج ازادگان خیابان بخشداری بن بست بنفشه روبروی داروخانه مریم مجتمع مهدی طبقه 6واحد 39
02632203370
09120475895|09120570475
Slide backgroundثبت هما

موسسه حقوقی بین المللی همای راستین میهن

ثبت تغییرات و صورتجلسات

ارائه دهنده خدمات

ثبت شرکت

ثبت برند

اخذ گرید

Slide backgroundثبت هما

موسسه حقوقی بین المللی همای راستین میهن

02144263437 - 09128963121

 

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

اظهارنامه مالیاتی

 ثبت شرکت  

همانطور که می دانیم برای حفظ چرخه اقتصادی کشور، حقوق دولت باید به شکل مالیات پرداخت شود که اظهارنامه مالیاتی مبحثی در این قالب است که پرداخت مالیات را ب توجه به درآمد افراد در نظر می گیرد. اظهارنامه مالیاتی فرم هایی است که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند.

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید با توجه به درآمد خود به پرداخت مالیات اقدام کنند و توسط این اشخاص اظهارنامه مالیاتی با اعتراف بر میزان درآمد اشخاص، تکمیل شده و به اداره مالیاتی باید تحویل داده شود. مالیات به 2 صورت خود اظهاری و علی الرأس محاسبه می شود:

تهران ،

 

 37 34 26 44 - 021

  21 31 896- 0912

 

کرج،

 

3370 20 32 - 026

 75 04 057 – 0912

پرداخت مالیات به صورت خود اظهاری به چه صورتی می باشد؟

در روش خود اظهاری، باید اشخاص حقیقی یا حقوقی، میزان مالیات خود را بدون دخالت ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، به صورت واضح بیان کنند و هیچ گونه شک و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی مدارک ارسالی توسط شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان از صحت مدارک ارسالی و عدم تخلف از قوانین، مالیات اعلام شده را پذیرفته و به همان مقدار، پرداخت مالیات برای شخص منظور می گردد. شرکت هایی که به مدت 3 سال اظهارنامه مالیاتی آن ها از طرف سازمان امور مالیاتی قابل قبول باشد و نسبت به مالیات خود اعتراضی نداشته باشند، مشمول 5 درصد جایزه خوش حسابی برای مالیات های پرداختی 3 ساله شان می شوند

 

پرداخت مالیات به صورت علی الرأس به چه صورتی می باشد؟

زمانی که اظهارنامه به صورت صحیح اعلام نشود و خطایی در تکمیل آن خواه عمدا/سهوا رخ دهد، یعنی پس از تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات ناصحیح بودن آن تشخیص داده شود، در اینصورت درستی اظهارنامه توسط ممیز رد شده و محاسبه میزان مالیات آن شرکت به صورت خود جوش انجام می گیرد که به آن علی الرأس گفته می شود.

 

3 دلیل برای علی الرأس شدن اظهارنامه:

پرداخت مالیات در صورتی به حالت علی الرأس محاسبه خواهد شد که یک/چند مورد ذیل در تکمیل اظهارنامه اتفاق افتاده باشد:

1- حساب سود و زیان و تراز نامه در آن وجود نداشته باشد.

2- مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز ارائه نشود.

3- مدارک داده شده از نظر اداره ی مالیاتی غیرقابل رسیدگی باشد به این معنی که دفاتر مورد قبول باشد اما هزینه های دفاتر مورد قبول واقع نگردد.

 

 

نکته 1: چنانچه در محاسبه سود و زیان اشتباهی رخ داده باشد با ارائه مدارک لازم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه تا رفع اشتباهات، به مؤدی زمان داده می شود. بنابراین بایستی در تنظیم اظهار نامه مالیاتی دقت کافی داشته باشید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید

 

 

نکته 2: از آنجایی که شیوه ارائه اظهار نامه به صورت خود اظهاری می باشد، پس شخص با قید میزان درآمد خود، مالیات لازمه را پرداخت می نماید.

 

افرادی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند:

1- تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند

2- اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران اقامت دارند و داخل یا خارج از کشور دارای فعالیت هستند

3- اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد و فعالیت آنها از طریق ایران می باشد

4- تمامی اشخاص غیرایرانی فعال در ایران که از طرق مختلف مثل: ارائه تعلیمات، واگذاری امتیازات و غیره موفق به کسب درآمد شده اند، به نسبت در آمدهایی که در ایران کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند.

 

افرادی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیستند:

1- شهرداری

2- سازمان هایی که دولت بودجه ی آن ها را مشخص می کند

3- موسسات و وزارت خانه های دولتی

 

4- شرکت های تعاونی دانش آموزی، کارمندی، کشاورزی، کارگری، صیادی و عشایری

 

اشخاص حقوقی چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی  کنند؟

اشخاص حقوقی باید اظهارنامه خود را به همراه دفاتر و مدارک، نهایتا تا 4 ماه پس از سال مالیاتی به اداره مالیاتی تسلیم و مالیات تعلق گرفته را پرداخت نمایند.

 

سال مالیاتی چیست؟

سال مالیاتی از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه به اتمام می رسد.

نکته: اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بـه موجب اساسنامه با سال مالیاتی هم خوانی نداشته باشد درآمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی براساس تشخیص اداره مالیات موعد تسلیم اظهارنامه و پرداخـت مالیات آنها چهارماه پس از سال مالی می باشد.

 

اظهارنامه عدم فعالیت:

اگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از ثبت شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند باز هم باید اظهارنامه و دفاتر خود را تیرماه هر سال به صورت سفید تحویل دهند.

نکته مهم: چنانچه شرکت/موسسه ای با وجود داشتن فعالیت، اظهارنامه و دفاتر خود را به صورت صوری و برای نشان دادن عدم فعالیت خود سفید تحویل دهد، به دلیل تخلف شامل قانون علی الرأس می شود.

 

مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی:

1- مدارک شرکت

2- اجاره نامه

 

3- مدارک شناسایی افرادی که دارای حق امضا هستند

 

4- صورت ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

 

5- صورت سود و زیان کلیه اشخاص مکلف به تنظیم اظهارنامه عملکرد

 

6- مبلغ درآمد و فروش داخلی و خارجی

 

7- گردش حساب مواد اولیه و کالای ساخته شده و کالای بازرگانی و سایر کالاها

 

8- صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی

 

9- صورت قراردادها و درآمدها پیمانکاری و بهاء تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری

 

10-مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی

 

11- شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12- مبلغ مالیات های پرداخت شده

 

13- شماره کارت بازرگانی، مجوز فعالیت، نام کاربردی، رمز عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه

 

14- اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مؤدی

 

15- اطلاعات حساب های سال قبل

 

تهران ،

 

 37 34 26 44 - 021

 

  21 31 896- 0912

 

کرج،

 

3370 20 32 - 026

 

 75 04 057 – 0912

 

ثبت شرکت در تهران, هزینه ثبت شرکت در تهران, هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران, ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران, شرکت بامسئولیت محدود, شرکت سهامی خاص, ثبت شرکت, هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در تهران, شرکت بامسئولیت محدود در تهران, شرکت سهامی خاص در تهران, اداره ثبت شرکتها در تهران, مدارک ثبت شرکت در تهران, مراحل ثبت شرکت در تهران, شرایط ثبت شرکت در تهران , ثبت برند   , موسسه ثبت شرکت , اداره ثبت شرکت ها , تغییر شرکت  , انحلال شرکت  , ثبت علامت تجاری  , ثبت صورتجلسات  , ثبت برند در تهران  ,تغییرات شرکت

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
عبارت تصویر را کنید. واضح نیست؟

 •  
  کرج ازادگان خیابان بخشداری بن بست بنفشه روبروی داروخانه مریم مجتمع مهدی طبقه 6واحد 39
 •  
  02632203370
 •  
  09120570475
 •  
  09120475895
 •  

امروز 49 | دیروز 76 | هفته 49 | ماه 4083 | کل 99638

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.

ثبت هما ثبت هما ثبت هما ثبت هما ثبت هما

بالا
پایین
?